Redakcja: ul. Bursztynowa 31, 20-576 Lublin

Internet

Profesjonalizm w sieci - znaczenie etykiety cyfrowej

Profesjonalizm w sieci - znaczenie etykiety cyfrowej

Etykieta, określona jako zbiór reguł i zasad dowodzących naszym postępowaniem w społeczeństwie, nie sprowadza się w tej chwili tylko do otoczenia rzeczywistego. W cyfrowej rzeczywistości, w jakiej raz po raz konstruujemy stosunki, komunikujemy się i dokonujemy przelewów , występouje również charakterystyczna etykieta cyfrowa. To zbiór wytycznych ułatwiających odgadnięcie, jak postępować w cyfrowym świecie, tak aby byli zauważani jako osoby biegłe, poważne i uprzejme. W niniejszym artykule zaprezentujemy, z jakiego powodu netetykieta jest tak ważna i które zasady należałoby uwzględnić, surfując po wirtualnych przestrzeniach.

Wpływ cyfrowego wizerunku

Niepoprawne zachowanie w sieci ma realne efekty w realu. Dyletanckie wpisy na mediach społecznościowych są w stanie wpłynąć na naszą karierę, a nieodpowiedni ton w e-mailach jest w stanie zaszkodzić naszym stosunkom profesjonalnym i osobistym. Powinno się zrozumieć, że w w intrnecie pozostajemy zakodowani przez naszą komunikację i prezentację, co w pełni wyznacza naszą "cyfrową wizytówkę".

Zasady cyfrowego savoir-vivre

Netykieta, oznaczająca zestaw wytycznych etykiety obowiązujących w necie, obejmuje parę podstawowych reguł. W pierwszej kolejności, stale warto pomnieć, że z drugiej strony monitora znajduje się człowiek. Anonimowość, którą proponuje sieć, nie jest wymówką do nieodpowiedniego zachowania. Prócz tego, zważajmy na formę i ton naszych postów. Używanie kapitalików jest przyjmowane jako krzyk, a przesadne używanie emotikonek bywa odbierane jako niestosowne lub infantylne.

Odpowiedzialność i prywatność online

Kolejnym istotnym aspektem jest kwestia prywatności, zarówno własnej, jak i osób, z którymi się komunikujemy. Przedtem nim coś zamieścimy bądź ogłosimy, rozważmy, czy te dane są dobre do powszechnego użyczenia. Ochrona danych wrażliwych to nie zaledwie zobowiązanie przepisami, ale także podstawa dobrej etykiety cyfrowej.

Waga etykiety cyfrowej rośnie wraz z naszą wzrastającą zależnością od wirtualnego świata. Zrozumienie norm internetowego savoire vivre, znajomość wpływu naszego cyfrowego wizerunku na życie w rzeczywistości i dbałość o prywatność to elementy, które każdy odbiorca internetu powinien pojąć i wykorzystywać. Te reguły są nie tylko wyznacznikiem naszej kompetencji, lecz też przejawem szacunku do pozostałych odbiorców internetu.

Redakcja

Adres: ul. Bursztynowa 31, 20-576 Lublin

Email: innowacyjny@sitte.pl

Image