Redakcja: ul. Bursztynowa 31, 20-576 Lublin

Biznes

Szkolenia dla przedsiębiorców i menedżerów w Gdańsku

Szkolenia dla przedsiębiorców i menedżerów w Gdańsku

Szkolenia dla przedsiębiorców i menedżerów w Gdańsku. Rozwój kompetencji zawodowych związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji

Większość menedżerów i przedsiębiorców stawia na rozwój swoich umiejętności i zdobywanie nowej wiedzy  m.in. poprzez uczestnictwo w różnych kursach i szkoleniach. Zdarza się jednak, że kadra zarządzająca i osoby prowadzące własną firmę pomijają przy tym warsztaty dotyczące zarządzania zespołem, wychodząc z założenia, że wiedzą na ten temat już wszystko, co konieczne. To oczywiście błąd,– a na rozwój kompetencji związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi warto postawić nawet przy bogatym doświadczeniu zawodowym. Jakie szkolenia i kursy z tej tematyki są dostępne w Gdańsku?

Zarządzanie zespołem w trudnych sytuacjach

Jedną z najważniejszych umiejętności, jeśli chodzi o zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, jest umiejętność zarządzania zespołem w trudnych i kryzysowych sytuacjach. O ile na co dzień, zwłaszcza jeśli zespół jest już doświadczony i zgrany, zarządzanie często nie wymaga takiego wysiłku od przedsiębiorcy czy menedżera, o tyle w sytuacjach awaryjnych jest to już poważne wyzwanie. Osoby, które mają niewielkie doświadczenie w tym zakresie lub chcą poznać nowe sposoby radzenia sobie w sytuacji kryzysowej w kontekście zarządzania zespołem, mogą zapisać się np. na szkolenie online  czy Zarządzanie zespołem w sytuacjach kryzysowych (https://www.wsb.pl/gdansk/studia-i-szkolenia/szkolenia-i-kursy/listing-szkolen/zarzadzanie-zespolem-w-sytuacjach-kryzysowych-szkolenie-online/TS-02173-001).

Wykorzystanie potencjału grupowego i zarządzanie zróżnicowanym zespołem

Kolejnym wyzwaniem, przed jakim stają menedżerowie i przedsiębiorcy, jeśli chodzi o zarządzanie zasobami ludzkimi, jest kierowanie zróżnicowanym zespołem. Mowa m.in. o różnym poziomie doświadczenia poszczególnych członków zespołu. Kierujący grupą powinien właściwie ocenić, jakie zadania można przydzielać mniej doświadczonym pracownikom, a z jakimi wyzwaniami poradzą sobie najbardziej ambitni i najdłużej pracujący w firmie. Osoby, które chciałyby się tego nauczyć, mogą zapisać się na szkolenia dla przedsiębiorców i menedżerów prowadzone przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku – a konkretnie na szkolenie Facylitacja jako jedno z najważniejszych narzędzi inspirującego lidera (https://www.wsb.pl/gdansk/studia-i-szkolenia/szkolenia-i-kursy/listing-szkolen/facylitacja-jako-jedno-z-najwazniejszych-narzedzi-inspirujacego-lidera-szkolenie-online/TS-02046-003). Z kolei liderzy, którzy chcieliby potrafić wykorzystać potencjał grupowy i sprawić, by praca zespołu była możliwie jak najbardziej kreatywna, a wszyscy pracownicy dawali z siebie to co najlepsze, mogą zapisać się na szkolenie online „Facylitacja jako jedno z najważniejszych narzędzi inspirującego lidera”. Warto zresztą mieć na uwadze wszystkie szkolenia dla menedżerów i przedsiębiorców, które umożliwiają rozwój kompetencji potrzebnych do zarządzania rozwojem poszczególnych pracowników i zespołu jako całości. Innym szkoleniem z tego zakresu, na które warto się zapisać, jest „Matryca kompetencji, czyli proste narzędzie do zarządzania rozwojem pracowników”.

Wszystkie wymienione szkolenia są prowadzone przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku (pełną listę kursów i warsztatów można znaleźć na tej stronie https://www.wsb.pl/gdansk/studia-i-szkolenia/szkolenia-i-kursy/listing-szkolen). Co jednak istotne, i z pewnością ucieszy osoby spoza Gdańska, w wielu z tych szkoleń można wziąć udział online, bez konieczności przyjazdu do Trójmiasta.

Artykuł sponsorowany

Redakcja

Adres: ul. Bursztynowa 31, 20-576 Lublin

Email: innowacyjny@sitte.pl

Image