Redakcja: ul. Bursztynowa 31, 20-576 Lublin

Zdrowie i uroda

Oddziaływanie globalnej epidemii COVID-19 na zdrowie psychiczne

Oddziaływanie globalnej epidemii COVID-19 na zdrowie psychiczne

Sytuacja w trakcie utrzymywania się pandemii COVID-19 oraz wynikająca z niej recesja ekonomiczna wpłynęły tragicznie na kondycję zdrowia psychicznego masy osób a także ukształtowały nowe problemy dla osób poprzednio cierpiących na schodzenia psychiczne a także np. zaburzenia związane z nałogami.

W przybliżeniu cztedzieści procet pełnoletnich w Stanach Zjednoczonych informowało w czasie epidemii symptomy stanów lękowych lub depresyjnych. W poprzedzających okresach była to z grubsza 1 osoba na 10 pełnoletnich. Do zazwyczaj zgłaszanych problemów połączonych ze zdrowiem psychicznym a także samopoczuciem należą:

  • problemy z zaśnięciem czy prawidłowym snem - ponad 1/3 ludzi
  • trudności z jedzeniem oraz odżywianiem - więcej niż 30% ludzi
  • wzrost spożycia napojów procentowych czy wykorzystywania narkotyków - ponad 10% osób
  • pogorszenie poziomu zdrowia, w szczególności chorób przewlekłych na skutek obaw oraz stresu związanego z koronawirusem - przeszło jedna dziesiąta ludzi

W miarę utrzymywania się globalnej epidemii, jeszcze więcej psychologów jak również ludzi związanych z pomocą osobom w najwyższym stopniu potrzebującym przejawia niezbędność zwiększenia działań w zakresie zdrowia powszechnego. Coraz gorsze wyniki badań powiązanych z samopoczuciem znamionują że bieżący stan globalnej epidemii wpływa ostro nie tylko na stan zdrowia fizycznego lecz w podobny sposób na nasze zdrowie umysłowe oraz nastrój. Skutki braków w tym zakresie mogą być obserwowalne na długo po wygaśnięciu samego zagrożenia pandemicznego. Pomoc psychologa, dialog z członkami najbliższej rodziny a także przyjaciółmi to najłatwiejszy sposób na przywrócenie pewnej równowagi jak również szerszego spojrzenia, nabranie perspektywy na otaczające nas społeczeństwo.

Redakcja

Adres: ul. Bursztynowa 31, 20-576 Lublin

Email: innowacyjny@sitte.pl

Image