Redakcja: ul. Bursztynowa 31, 20-576 Lublin

Zdrowie i uroda

Istotność zdrowia psychicznego u osób walczących z pandemią

Istotność zdrowia psychicznego u osób walczących z pandemią

Z pełną otwartością możemy powiedzieć, że teraz żyjemy w unikalnych czasach.

Od samego początku zaistnienia pandemii mnóstwo osób musiało podjąć codzienną walkę z rozprzestrzeniającym się wirusem i zmierzyć się z konsekwencjami. Należy tu na początek pomyśleć o lekarzach, personelu lekarskim i operatorach sektora pogrzebowego. W tak niespodziewanej i niestereotypowej sytuacji, jak pandemia, osoby takie wykazują przejawy niepewności z racji wysokiego poziomu niebezpieczeństwa zakażenia się wirusem od pacjentów, gdzie należy liczyć się z licznymi faktorami, które mogą doprowadzić do zaistnienia Zespołu Stresu Pourazowego.

Istnieją szczególne zwiastuny predykcyjne, dotyczące zdrowia psychicznego ratowników doświadczających traumatycznych zdarzeń: bliskość, czas trwania oraz intensywność narażania się na zarażenie. Co więcej powinno się wzmiankować męczące zmiany, ogromną ilość pacjentów skierowanych do leczenia oraz zakłócanie życia rodzinnego. W takich przypadkach wykorzystywane są dwa typy wyjaśnień:

  1. Wyjaśnienia poznawcze, które polegają na utożsamianiu się z ofiarą.
  2. Objaśnienia emocjonalne: współodczuwanie, zarażenie emocjonalne, trudności z utrzymaniem dystansu.Szczęśliwie mogą również mieć miejsce pożądane efekty psychologiczne: wspierające uczucia związane z poczuciem dumy oraz wyższym wartościowaniem siebie.

Tymczasem izolacja społeczna spowodowana kwarantanną czy też oddalenie od bliskich w obawie przed zarażeniem wirusem potrafią przyspieszyć negatywne symptomy: smutek, silny gniew, frustrację, napady paniki, większe spożywanie tytoniu jak również kawy.Obawa przed wyrządzeniem krzywdy bliskim jest osobliwie sprzeczna z postawą lekarza, który zajmuje się leczeniem. Aczkolwiek brak fizycznego i emocjonalnego kontaktu z krewnymi może sprawić poczucie wyobcowania oraz samotności, zaś w długim czasie może się rozwinąć w powstanie Zespołu Stresu Pourazowego.

Ażeby zapobiec postępowi Zespołu Stanu Pourazowego, zaleca się następujące działania:

  • Uprawianie regularnych i unormowanych ćwiczeń fizycznych, co może przyczynić się do pobudzenia pozytywnego samopoczucia i poprawy funkcjonowania.
  • Stosowanie zbilansowanej diety.
  • Poświęcanie czasu na ulubione hobby.
  • Prowadzenie działań prospołecznych, gdyż wzmacnia to możliwości samokontroli.
  • Korzystanie z wsparcia psychoterapeuty, którzy mogą zaoferować należyte okoliczności do poprawienia recepcji, komfortu psychicznego jak również udzielą empatycznego wsparcia.
  • Docenianie każdego pozytywnego sukcesu.
  • Pozostawanie w ustawicznym kontakcie z bliskimi z wykorzystaniem współczesnych technologii.

W czasie tego niezmiernie trudnego czasu powinno się rozważyć regularną, profesjonalną pomoc psychologa.

Redakcja

Adres: ul. Bursztynowa 31, 20-576 Lublin

Email: innowacyjny@sitte.pl

Image